Dağ keçisi nedir?

Bir antilop çeşididir. Avrupa dağlarında yaşar. Çok çevik bir hayvan olan dağ keçisinin kısa bir kuyruğu, küçük boynuzları vardır. Dağ keçileri sürüler halinde yaşar. Avlanması zordur. Derisi yumuşak olduğundan eldiven ve benzeri yapımında kullanılır, eti makbuldür. Yaşadığı yerler:Avrupa ve Kafkasya’nın yüksek dağları. Özellikleri: Çift parmaklı, geviş getiren, çevik bir hayvan. Ömrü: 22 yıl. Çeşitleri: Beyaz dağ keçisi ayrı bir tür olup, Kuzey Amerika’da yaşar

Çift parmaklılar takımından, tıknaz gövdeli, boynu ve bacakları uzun, çevik bir hayvan. Bir sıçrayışta 7 m öteye atlayabilir. Tırnaklarının oturduğu kısım esnektir. Boyu 120 cm, yüksekliği 75 santimetredir. Boynuzları parlak, uzun ve geriye doğru çengel uçlu olup, göz çukurlarının üzerindedir. Kuyruğu kısadır. Genellikle deve tüyü renginde olup, yılda bir kere yavrular. Her defasında (nisan ve mayısta)genellikle oğlak denen iki yavru verirler.

dağ keçisi

Anadolu’da dağlık yerlerde yaygın olan, eti ve derisi için avlanan dağ keçisi, Balkanlar, Alpler, Pireneler ve Kafkasya’da da yaşar. Soğuk bölgeye uygun olarak kulak ve burnunun içi kıllıdır. Dağ keçileri ürkek birer hayvan olup, yalçın kayalık yerlerde, genellikle yaşlı bir tekenin önderliğinde küçük sürüler halinde dolaşırlar. Yüksek dağların sarp ve tehlikeli yamaçlarında rahatça gezer. Yazın buzlu tepelere çıkar. Avlanması gayet zor ve tehlikelidir.

Türleri

• Yaban keçisi (Capra aegagrus) 
• Anadolu yaban keçisi (Capra aegagrus aegagrus)
• Evcil keçi (Capra aegagrus hircus) 
• Girit yaban keçisi (Capra aegagrus creticus) 
• Afgan yaban keçisi (Capra aegagrus blythi) 
• İber dağ keçisi (Capra pyrenaica) 
• Pirene dağ keçisi (Capra pyrenaica pyrenica) 
• Portekiz dağ keçisi (Capra pyrenaica lusitanica) 
• İspanyol dağ keçisi (Capra pyrenaica hispanica) 
• Alp dağ keçisi (Capra ibex) 
• Nübye dağ keçisi (Capra nubiana)
• Sibiriya dağ keçisi (Capra sibirica) 
• Habeş dağ keçisi (Capra walie)
• Doğu Kafkas dağ keçisi (Capra cylindricornis) 
• Batı Kafkas dağ keçisi (Capra caucasica)
• Markhor (Capra falconeri)